Tarief

Documentaire kredieten import en export

Tarieven voor Corporate Banking klanten.

In de basistarieven zijn de normale portkosten, alsook de standaard SWIFTkosten reeds inbegrepen.

Het promillage van een risicogebonden provisie wordt met "X" aangeduid.

 • Het wordt berekend op basis van het bedrag van:
  • Het documentair krediet (inclusief +/- percentage) ingeval van een opening
  • De afgifte (set van documenten) ingeval van een benuttiging

Voor de maandelijkse provisies geldt dat elke begonnen periode van een maand volledig verschuldigd is.
Voor de trimestriële provisies geldt dat de eerste begonnen periode van een kwartaal volledig verschuldigd is, maar dat de daaropvolgende perioden slechts per maand aangerekend worden.

Het 'Minimum' bedrag heeft alleen betrekking op het promillage-gedeelte van het tarief.

Huidige tarieven Tariefwijzigingen

Basistarieven - Import

Basistarieven - Import

Opening

Tarief
Aangeleverd via ‘Connexis trade’
Openingsprovisie € 25 + X °/°°
per maand (Minimum € 85)
Niet aangeleverd via ‘Connexis trade’
Openingsprovisie € 75 + X °/°°
per maand (Minimum € 85)

Basistarieven - Import

Wijziging

Tarief
Zonder risicoverhoging
Wizigingsprovisie € 50
Met risicoverhoging
Wizigingsprovisie € 50 + X °/°°

per maand (Minimum € 85)

Basistarieven - Import

Benuttiging

Tarief
Op zicht
Opnemingsprovisie € 55 + 1 °/°°
(Minimum € 30)
Op termijn (uitgestelde betaling of accept)
Opnemingsprovisie € 55 + 1 °/°°
(Minimum € 30)
Verbintenisprovisie X °/°°

per maand (Minimum € 50)

Basistarieven - Export

Basistarieven - Export

Opening

Tarief
Advisering
Adviseringsprovisie € 75
Confirmatie / (Stilzwijgehde Confirmatie)
Adviseringsprovisie € 75
Confirmatieprovisie X °/°°
per maand, Minimum 1 kwartaal (Minimum € 65)

Basistarieven - Export

Wijziging

Tarief
Wijzigingsprovisie € 50
Bij (stilzwijgende) confirmatie Wijzigingsprovisie
Met verhoging van het bedrag € 50 + X °/°°
per maand, Minimum 1 kwartaal (Minimum € 65)
Met verlenging van de duur € 50 + X °/°°

per maand (Minimum € 65)

Andere € 50

Basistarieven - Export

Benuttiging

Tarief
Op zicht
Opnemingsprovisie of Negotiatieprovisie of Interventieprovisie € 55 + 1,25 °/°°
(Minimum € 30)
Op termijn Niet-geconfirmeerde L/C
Uitgestelde betaling
Opnemingsprovisie of Negotiatieprovisie of Interventieprovisie € 55 + 1,25 °/°°
(Minimum € 30)
Acceptatie
Verbintenisprovisie X °/°°
per maand (Minimum € 50)
Op termijn (Stilzwijgend) geconfirmeerde L/C
Opnemingsprovisie € 55 + 1,25 °/°°
(Minimum € 30)
Verbintenisprovisie X °/°°
per maand (Minimum € 50)

Communicatietarieven

Koeriersdiensten en extra SWIFT berichten worden bijkomend aangerekend.

Tarief
Extra SWIFT € 10
per bericht
Koeriersdienst (max. 0,5 kg)
Binnen Europa € 25
Buiten Europa € 40

Communicatietarieven

Betalingsprovisie

Van toepassing op uitgaande en inkomende betalingen:

Tarief
In Euro (binnen Eurozone) 1 °/°°
(Minimum € 5,58 en Maximum € 61,97)
In Euro (buiten Eurozone) of andere deviezen 1,5 °/°°

(Minimum € 5,58 en Maximum € 99,16)

Betalingsprovisie

Specifieke tarieven

Tarief
Volgbrief (‘Laat-volgen’) € 35
Voorafgaande controle van documenten € 15

per document (Minimum € 25)

Terbeschikkingstelling (Assignment of proceeds) 1,25 °/°°

(Minimum € 100; Maximum € 500)

Transferprovisie 1,25 °/°°

(Minimum € 200)

Kosten van de correspondentbankier
Kosten van de rembourserende bank

Specifieke tarieven

BTW-tarief

BTW-tarief

Import

Alle provisies bij importtransacties zijn vrij van BTW.

BTW-tarief

Export

 • Niet-geconfirmeerde L/C:
  • Met negotiatie: enkel BTW op de provisies die de negotiatie voorafgaan
  • Zonder negotiatie: BTW op alle provisies
 • Stilzwijgend geconfirmeerde L/C:
  • Met negotiatie: enkel BTW op de niet-risicoprovisies die de negotiatie voorafgaan
  • Zonder negotiatie: BTW op alle niet-risicoprovisies
 • Geconfirmeerde L/C:
  • Geen BTW van toepassing

Deze info-fiche werd voor informatieve doeleinden opgesteld door BNP Paribas Fortis NV. De informatie in deze fiche kan worden gewijzigd. Hoewel BNP Paribas Fortis NV er met de grootste zorg over waakt dat de informatie in deze fiche exact is, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of weglatingen, of de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die eruit zou voortvloeien.

 

CORPORATE BANKING

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel, BTW BE0403.199.702
Tussenpersoon erkend onder FSMA-nr. 25.879A - Verantwoordelijke uitgever : Katie Van Dam

Deze inhoud is alleen zichtbaar op desktop view

Terug naar de startpagina
Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top