Article

05.06.2018

Het grote potentieel van herbebossing

Vaak liggen oplossingen gewoon voor onze neus. Ook als het op klimaat en biodiversiteit aankomt. Bomen vormen een onverwachte voedingsbron en het is mee aan bedrijven om die te ontsluiten. Een blik achter de schermen.

Elk jaar gaan wereldwijd 13 tot 15 miljoen hectaren bos verloren. Dat is bijna vijf keer de oppervlakte van België. Elke minuut worden er 2.400 bomen gekapt. Vooral de tropische regenwouden, die essentieel zijn voor ons milieu, zijn het sterkst bedreigd. Als er in de komende 50 tot 70 jaar niets verandert, zullen die compleet verdwijnen. Dat zal rampzalige gevolgen hebben voor ons klimaat en de biodiversiteit, die aan een schrikbarend tempo verdwijnt.

De concentratie koolstof in de atmosfeer maakt de klimaatsituatie steeds kritieker, terwijl diersoorten honderd keer sneller verdwijnen dan vroeger. En ook wij mensen zullen daar niet aan ontsnappen. De biodiversiteit vormt de basis van alles wat de natuur ons biedt. Voedsel, geneesmiddelen, grondstoffen ... Ze bevordert de productie van zuurstof, regelt het klimaat, zuivert het water.

De achteruitgang is voor 80% te wijten aan de intensieve landbouw. Die offert veel bos op om dan te werken met te veel meststoffen en aan een buitensporig tempo, waardoor de gronden erg snel verarmen; om die vervolgens in te ruilen voor naburige percelen waar hetzelfde scenario zich herhaalt. Een bodem zonder bomen houdt geen water meer vast. Er verdwijnen hele bossen en de bodem erodeert...

Binnen de Europese Unie heeft een kwart van de landbouwgronden te kampen met erosie. De intensieve landbouw op grote schaal vervuilt en produceert onverantwoorde hoeveelheden afval. Hij is een bron van ongezonde voeding, en ecologische en sociale problemen.

Agro-ecologie, een pleidooi voor een duurzamere voeding voor iedereen 

Er dienen zich vandaag nochtans oplossingen aan. De agro-ecologie haalt haar inspiratie uit de werking en structuur van natuurlijke ecosystemen. Ze produceert geen afval en de voedingsstoffen van de bodem worden hergebruikt als meststof, waardoor de cirkel wordt gesloten.

Haar belofte? Een duurzame en eerlijke voeding. Dit nieuwe concept verenigt kleine landbouwers wereldwijd die erop letten gezond en voedzaam voedsel te produceren, en die de voorkeur geven aan biodiversiteit, lokale markten en korte voedingsketens.

Bomen en velden gaan samen. Een toekomstgarantie voor innoverende landbouwers

Meneer Leblanc uit Saint-Laurent-du-Pont in het westen van Frankrijk denkt verder dan de strikte landbouwvisies en gelooft in synergieën. Hij had in 1990 het stoutmoedige idee om bomen te planten tussen zijn gewassen en overtrad daarmee de ongeschreven regel dat beplantingen mengen zelden goed afloopt. Zijn doel? Gewoonweg geld verdienen door te combineren.

De landbouwer plantte op 180 hectare 10.000 notenbomen voor vruchten en hout, kersenbomen en lijsterbessenstruiken. Hij optimaliseerde de teeltmethodes en zijn bomen groeiden snel. Op tien jaar tijd is er een compleet nieuw ecosysteem gegroeid op zijn landbouwgronden.

Meneer Leblanc kiest resoluut voor minder bodembewerking, meststoffen, pesticiden en productiemiddelen. Hij verhoogde zijn brutomarge, durft lenen en investeren, en levert nu houtsnippers voor het verwarmingssysteem van de gemeente.

In 2000 komen duurzame landbouw, belastingen en regelgeving in de actualiteit. Meneer Leblanc kan zijn productiekosten tot een derde terugdringen, zijn brandstofverbruik met 40% verlagen en zijn arbeidstijd voor de gewassen halveren. Mettertijd nemen de kosten voor meststoffen toe, maar meneer Leblanc verlaagt zijn kosten en redt het zonder insecten- en schimmelwerende producten. In 2020 komt er een nieuwe regelgeving voor watergebruik door landbouwers. Meneer Leblanc zal worden vrijgesteld op voorwaarde dat zijn productiesysteem blijft voldoen aan de normen. Wat meer is, de tonnen opgeslagen koolstof zullen hem een aardige premie opleveren.

De vereniging WeForest ondersteunt in Zambia een project vergelijkbaar met dat van meneer Leblanc bij enkele honderden kleine grondeigenaren en neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek rond de watercyclus. Zie het artikel 'Herbebossing' en biodiversiteit in de praktijk

Op weg naar de transitie?

Een studie die eind 2017 verscheen in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) bevestigt dat bomen het grootste potentieel inhouden om de CO2-uitstoot te absorberen, terwijl ze bovendien de lucht- en waterkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit beschermen.

De studie van het World Resource Institute toont aan dat de maatregelen voor herbebossing, het vermijden van ontbossing en een beter bosbeheer de CO2-uitstoot tegen 2030 met 7 miljard ton kunnen beperken, het equivalent van 1,5 miljard minder auto's op onze wegen.

Om de nefaste impact van de industriële landbouw op het milieu en de maatschappij te verkleinen, ondersteunt de Europese Unie sinds 2017 agro-ecologische praktijken om het misbruik en de uitputting van grondstoffen tegen te gaan, de afvalberg te verkleinen, de bodem te beschermen en ook de ontbossing te voorkomen, te stoppen en terug te draaien.

Helaas is er nog niet veel concreets verwezenlijkt en wordt er te weinig geld in agro-ecologie geïnvesteerd. In heel wat landen blijft de industriële landbouw op volle toeren draaien. Ondanks de toenemende bewustwording komt de transitie naar socio-ecologische duurzaamheid nog niet helemaal op gang.

Op basis van evaluatieverslagen van internationale deskundigen, gepubliceerd door het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten, hebben 270 Belgische wetenschappers de overheden gevraagd om de biodiversiteit te ondersteunen.

Coalitie voor herbebossing?

De divisie Corporate Banking van BNP Paribas Fortis – waarvan de moedermaatschappij BNP Paribas koolstofneutraal is sinds eind 2017 en het Sustainable Development Gouvernance charter van de VN ondersteunt – wil een beslissende rol spelen in de transformaties die onze wereld en economie moeten ondergaan. Reduceren van de CO2-uitstoot en circulaire economie zijn alvast twee cruciale pijlers voor een duurzame ontwikkeling. In dit kader promoot en steunt BNP Paribas Fortis projecten in verband met verantwoorde productiemethodes, vooral dan in de voedingsmiddelenindustrie, en draagt het bij aan herbebossing via zijn partner WeForest. Voor de bank verdient de zaak een echte samenwerking tussen economische spelers. Ze doet dan ook een beroep op haar klanten, leveranciers en andere belanghebbenden om samen werk te maken van herbebossing. 

We kunnen de situatie als onomkeerbaar beschouwen of als een aanzet om ruimer te denken dan alleen het nastreven van winst op korte termijn. "Laten we verder kijken dan dat en de zaken anders gaan bekijken. De afgelopen jaren hebben we rekening leren houden met onze negatieve impact. Vandaag moet elk bedrijfsmodel bij de meting van de resultaten ook de positieve impact integreren. Herbebossing past perfect in dat plaatje. Gelet op hun vele kwaliteiten en hoofdzakelijk positieve invloed, vormen bossen een essentieel duurzaam aspect", vertelt een enthousiaste Wilfried Remans, Head of CSR and Public Affairs bij BNP Paribas Fortis.

Bronnen: Le vif.be, the Conversation.com, agroforesterie.be, La Libre.be, de universiteit van Manchester, BNP Paribas Fortis, sciencesetavenir.fr, consoglobe.com 
Article

27.04.2021

Experts van onze bank helpen de energietransitie vooruit via de Solar Impulse Foundation

Twee specialisten van onze bank behoren tot de topexperts van deze internationale stichting, die rendabele oplossingen verzamelt voor een snellere omschakeling naar duurzame energie.

Voor onze bank is duurzaamheid al sinds jaar en dag een belangrijke pijler. Zo zijn we CO2-neutraal sinds 2017, begeleiden we bedrijven in hun energietransitie en steunen we start-ups en organisaties die werken rond hernieuwbare energie. De Solar Impulse Foundation kan dan ook al van bij haar oprichting rekenen op sponsoring van de BNP Paribas Groep.

Ecologie en economie verzoenen

De Solar Impulse Foundation werd opgericht door de Zwitserse psychiater en pionier Bertrand Piccard, die er zijn levensdoel van maakt om de kansen van duurzame ontwikkeling aan te tonen. In 1999 maakte hij als eerste een non-stopballonvaart rond de wereld en in 2016 legde hij dat traject nog eens af met een vliegtuig op zonne-energie. Sindsdien gebruikt Piccard zijn populariteit om ruchtbaarheid te geven aan oplossingen die het milieu op een winstgevende manier kunnen beschermen. Het uiteindelijke doel? Besluitvormers en bedrijven motiveren om ambitieuzere milieudoelstellingen en een beter energiebeleid vast te leggen, om zo CO2-neutraliteit te bereiken.

1.000 duurzame oplossingen

Vier jaar geleden kondigde de Solar Impulse Foundation aan dat ze wereldwijd op zoek ging naar 1.000 duurzame oplossingen om de energietransitie te versnellen. Dat unieke portfolio aan oplossingen zou dan een essentieel onderdeel moeten worden van alle beslissingen, debatten en politieke onderhandelingen over het milieu. Concreet gaat het over oplossingen die bedrijven op de markt gebracht hebben - of zullen brengen - en die economisch rendabel en technologisch haalbaar zijn, maar nog niet de zichtbaarheid genieten die ze verdienen.

Op 13 april 2021 werd de kaap van de 1.000 oplossingen bereikt. Maar omdat innovatie nooit stopt, blijft de Foundation oplossingen toevoegen.

Expertise vanuit onze bank

Om zoveel mogelijk innovatieve oplossingen te verzamelen, krijgt de Foundation hulp van heel wat partners en een uitgebreide pool van meer dan 300 experts uit bedrijven van over heel de wereld. Aangezien gelijk welk bedrijf zijn product op de website van de stichting mag voorleggen, moeten die experten de geregistreerde oplossingen objectief en gedetailleerd beoordelen op 3 vlakken: rendabiliteit, milieu-impact en technische haalbaarheid. Sinds enkele jaren wijden ook medewerkers van BNP Paribas Fortis zich aan die taak.

Een van hen is Quentin Nerincx, Senior Advisor Cleantech bij ons Sustainable Business Competence Centre, dat bedrijven adviseert om duurzamer te ondernemen. “Ik heb niet getwijfeld om mij kandidaat te stellen”, vertelt Quentin enthousiast. “Het is een boeiend project met een mooi en ambitieus doel. Maandelijks stuurt de Foundation mij een dossier om te analyseren. Elke oplossing wordt door twee verschillende experts bestudeerd en als die allebei een positief oordeel vellen, krijgt de oplossing het label van de Solar Impulse Foundation. Dat kwaliteitskenmerk kan helpen om de implementatie van de voorgestelde oplossing – bijvoorbeeld een nieuwe technologie of een product - te versnellen.” 

Ook Gunter Brems, Sustainability Expert Housing & Sourcing Services, leent zijn expertise uit: “Het is een eer om aan dit prestigieuze project mee te mogen werken. Ik heb in 2020 verschillende dossiers beoordeeld en dat was een verrijkende ervaring, niet alleen om kennis te delen maar ook om nieuwe kennis op te doen. Het is fijn om vast te stellen hoe innovatief sommige bedrijven omgaan met een wereld in verandering, net zoals onze bank dat doet, en hoe er samen naar duurzame alternatieven gezocht wordt.”

Onze bedrijfsklanten helpen bij hun energietransitie

“Ook voor mijn job als duurzaamheidsadviseur bij de bank is dit project interessant, want ik blijf op de hoogte van nieuwe oplossingen die wereldwijd ontwikkeld worden. Zo breid ik mijn expertise continu uit en kan ik breed meedenken met bedrijfsklanten die oplossingen zoeken voor hun energietransitie”, voegt Quentin toe.

Eind vorig jaar vernam Quentin dat hij in de top 20 staat van de deskundigen die expertise leveren aan de Solar Impulse Foundation. Gunter schopte het zelfs tot in de top 10. Die rangschikking maken ze hoofdzakelijk op basis van het aantal geanalyseerde oplossingen en de kwaliteit van de verslagen. “Het doet ons veel plezier dat onze inbreng gewaardeerd wordt”, vertellen de twee experts.

Overheden gidsen

De verzameling van meer dan 1.000 goedgekeurde oplossingen is te vinden op de website van de Solar Impulse Foundation. Deze zomer publiceert de Foundation ook een Solutions Guide die overheden, bedrijven en individuen in staat stelt om concrete oplossingen te vinden en te implementeren op grote schaal. Met deze tool kan iedereen in slechts drie klikken oplossingen vinden voor problemen in specifieke geografische, industriële of financiële omgevingen.

De Foundation zal bovendien aan verschillende overheidsinstanties een Cleanprint bezorgen, een soort rapport en plan voor regeringen en bedrijven om aan de hand van de verzamelde oplossingen hun klimaatdoelen te bereiken, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Het rapport zal ook aangeven waar overheidsinstanties hun wettelijke kaders kunnen moderniseren voor de ambitieuze invoering van deze oplossingen. De eerste Cleanprint wordt door Bertrand Piccard gepresenteerd op de COP26 Climate Summit in november 2021 in Glasgow.

Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas: “Er is geen toekomst voor de samenleving zonder een succesvolle energietransitie op lange termijn. Deze transformatie kan alleen collectief worden uitgevoerd en vereist technische en technologische serviceoplossingen. Door de uitdaging aan te gaan om 1.000 oplossingen te selecteren die milieubescherming aanmoedigen en tegelijkertijd winstgevend zijn, helpt de Solar Impulse Foundation ons om dit doel op een zeer praktische manier en in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken.”

“Zien dat er door regeringsleiders en andere besluitvormers daadwerkelijk gevolg gegeven wordt aan de verzamelde oplossingen, dat zal de kroon op ons werk zijn”, besluiten Quentin en Gunter.

Advies nodig om duurzamer te ondernemen met uw bedrijf?
Contacteer onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
Article

25.02.2021

Hoe kan de blauwe economie een verschil maken?

Wat als de toekomst van duurzaam ondernemen nu eens op de bodem van de oceaan ligt? De mariene biodiversiteit bevat rijkdommen die een antwoord kunnen bieden op milieu-uitdagingen van veel sectoren. Misschien ook de uwe? Kom het te weten op 11 maart 2021 tijdens een online evenement over de veelbelovende blauwe economie.

Blauw is het nieuwe groen

71% van onze planeet bestaat uit water. Zeeën en oceanen spelen een cruciale rol voor het klimaat. Kustgebieden kunnen tot vijf keer meer CO2 opvangen dan tropische wouden. De blauwe economie wil van al die troeven gebruikmaken om zowel het milieu als ons welzijn te verbeteren.

Lokaal is daarbij het sleutelwoord. En daar zit het verschil met de groene economie die ook inzet op milieu en gezondheid, maar niet altijd op een even duurzame en slimme manier. Biologisch geteelde quinoa uit Ecuador eten, is bijvoorbeeld gezond en ecologisch, maar het transporteren naar hier, is duur en erg vervuilend.

Duurzaamheid uit de zee

Wat heeft de onderwaterwereld te bieden dat herbruikt, gerecycleerd of omgezet kan worden in nieuwe duurzame producten? Heel wat, zo blijkt. Unieke eigenschappen van organismen zoals algen, zeesterren, kwallen of zeekomkommers kunnen getransformeerd worden tot duurzame producten met een grote meerwaarde. Dat proces vraagt om creativiteit en innovatie, maar die is er vandaag wel degelijk.

Ook voor uw sector

De blauwe economie is in volle expansie en zou voor een omwenteling kunnen zorgen in uiteenlopende sectoren zoals gezondheidszorg, de voedingssector, de plastiekindustrie, cosmetica, energie, en zelfs de ruimtevaart. Ze heeft alles in zich om bedrijven te helpen hun traditionele activiteiten om te zetten naar een duurzaam model. En met haar havens bezit België alvast een grote troef en een mooie toegang tot kust- en overzeese gebieden.

Nog een schepje microalgen?

Microalgen bijvoorbeeld, zijn bijzonder veelbelovend. Ze kunnen zichzelf vernieuwen en gedijen zowel in de woestijn als in de oceaan. Ze bevatten heel wat gezonde bestanddelen, zoals eiwitten, waarmee voedingsmiddelen ontwikkeld kunnen worden.

Duurzaam plastiek

Wordt er over de oceanen gesproken, dan is de plastiekproblematiek nooit veraf. De mens produceert steeds meer plastiek naarmate de wereldbevolking toeneemt. Het probleem met het huidige plastiek is dat het amper te recycleren is omdat de verschillende onderdelen moeilijk te scheiden zijn. Door een totaal andere soort plastiek te maken van biomassa wordt van in de ontwerpfase al rekening gehouden met dat recyclage-aspect. In de oceanen is een grote hoeveelheid biomassa aanwezig die nog onbenut blijft. Het gebruik van slimme natuurlijke polymeren bijvoorbeeld kan de plastiekproductie revolutionair veranderen. Die polymeren kunnen zich vernieuwen en aanpassen aan hun omgeving.

Wie gaat dat betalen?

Prachtige ideeën denkt u, maar wie gaat dat betalen? De financiële sector wil alvast een rol opnemen in deze omwenteling en is bereid risico’s te nemen en te investeren in nieuwe technologieën, productiesystemen en R&D.

Tijdens de klimaatweek in New York eind september 2020 werd dat engagement op verschillende manieren geformaliseerd. BNP Paribas tekende de Principles for Responsable Banking (PRB) en sloot zich aan bij de Collective Commitment to Climat Action van de UNEP FI, een partnerschap tussen het United Nations Environment Program en de financiële sector. Wat de maritieme sector in het bijzonder betreft, engageerde de bank zich om samen met klanten te ijveren voor het behoud en de duurzame exploitatie van de oceanen. Lees hier meer details over dat engagement (uitsluitend beschikbaar in het Frans).

Benieuwd of de blauwe economie voor uw sector een verschil zou kunnen maken?
Schijf u hier in voor een gratis online evenement (uitsluitend in het Engels) rond dit thema op 11 maart 2021 georganiseerd door BNP Paribas Fortis Chair Transport, Logistics and Ports.

Verschillende ervaringsdeskundigen delen hun inzichten en ook onze experts van het Sustainable Business Competence Centre komen aan het woord. Zij kunnen u adviseren over innovaties en begeleiden bij uw duurzame transitie. Neem gerust contact op.
Article

10.02.2021

Wat met de mobiliteit na de coronacrisis?

De gezondheids- en economische crisis heeft alle sectoren in al hun aspecten getroffen. Onder meer de mobiliteit, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De mobiliteit evolueert elke dag. En deze evolutie is met de coronacrisis in een hogere versnelling geraakt. Heel wat mensen werden geïsoleerd en telewerken werd de norm in een groot deel van de wereld.

De coronacrisis heeft de bezorgdheden op het vlak van transport veranderd

Vanaf nu verplaatsen we ons niet langer op dezelfde manier. En onze bekommernissen zijn ook niet meer dezelfde. Volgens een rapport van BCG Consulting zijn de fysieke afstand en de netheid van het voertuig het belangrijkst voor respectievelijk 41 en 39% van de respondenten wanneer ze een transportmiddel moeten kiezen. Er is ook het fenomeen van de pre- en postcoronamobiliteit, aangezien de respondenten nu meer dan vóór de crisis geneigd zijn om te voet te gaan of hun eigen fiets, scooter of wagen te gebruiken.

Duurzame en alternatieve mobiliteit in de komende jaren

Het is niet zo dat de mobiliteit gewacht heeft op de coronacrisis om te evolueren. Het aandeel milieuvriendelijke voertuigen zal blijven toenemen, steeds volgens dezelfde verhouding. Tegen 2035 zullen de elektrische auto's meer dan 35% uitmaken van het aandeel nieuwe voertuigen en zal elektriciteit wereldwijd de overheersende aandrijfkracht zijn. Het aandeel zelfrijdende wagens zal ook toenemen, met 10% voertuigen van niveau 4 (die zich bijvoorbeeld zonder bestuurder kunnen verplaatsen) en 65% van niveau 2 of hoger.

Mobiliteit op maat van de werknemers, vanaf nu

De toekomst van de mobiliteit speelt ook vandaag al, met name voor de ondernemingen en de zelfstandigen. De noodzaak aan alternatieve verplaatsingsmiddelen is niet alleen voelbaar bij particulieren maar ook bij werknemers. Er is geen enkel vervoermiddel meer dat bij elke situatie past, maar we hebben wel een waaier aan mogelijkheden, afhankelijk van de behoefte van het moment. Elektrische wagens, hybride wagens, elektrische fietsen, een abonnement voor het openbaar vervoer, autodelen, leasing ...  Deze middelen kunnen verschillende vormen aannemen en bijvoorbeeld worden gecombineerd in een mobiliteitskaart. Voordelig voor de medewerkers en managers van een onderneming, maar ook voor de samenleving zelf dankzij de kostenbesparing, de optimalisatie en het beheer van het wagenpark.

Meer weten over duurzame en alternatieve mobiliteit voor u en uw medewerkers?
Ontdek onze mobiliteitsoplossingen op maat
Article

28.01.2021

Op weg naar alternatieve mobiliteit

In een hedendaags verantwoord vlootbeheer staat duurzaamheid centraal. We helpen u uw ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te bepalen en waar te maken.

Samen verlagen we de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, verbeteren we de mobiliteit van uw werknemers en geven we uw inspanningen een centrale plaats in de toegevoegde waarde van uw bedrijf. Kortom, we zetten in op een alternatief mobiliteitsbeleid.

Energietransitie

We helpen u om over te schakelen op alternatieve mobiliteit en nieuwe technologieën die uw ecologische voetafdruk verlagen. Onze SMaRT-benadering garandeert de beste energiemix in uw wagenpark, afgestemd op uw strategie en bestuurdersprofielen.

Alternatieve mobiliteit vergt nieuwe technologieën die hand in hand moeten gaan met nieuwe infrastructuren. Daarom bieden we niet alleen elektrische auto’s aan, maar ook de bijpassende oplaadoplossing. Via onze geïntegreerde dienstverlening bepalen we hoeveel oplaadpunten u nodig hebt, installeren we ze en beheren we het gebruik op het werk en bij de bestuurders thuis.

Zachte mobiliteit

Mobiliteitsbeheer houdt tegenwoordig meer in dan auto's of bestelwagens. Een 360°-benadering dringt zich op. Samen met u bepalen we uw mobiliteitsstrategie en -behoeften. Een groenere auto is maar een van de mogelijkheden. Met verschillende mobiliteitsbeheeroplossingen zoals de Mobility Card en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals fietsleasing, inspireren we u tot een flexibeler aanbod binnen uw organisatie.

Werknemers staan centraal

Als u de werknemers centraal zet, staat u sterker om bekwame medewerkers te vinden, tevreden te stellen en te behouden. Ga een stap verder dan een alternatieve mobiliteitsoplossing: neem hun veiligheid ter harte en laat hen een actieve rol spelen in het verwezenlijken van uw duurzame doelstellingen. Vertrouw op ons om hun veiligheid te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top