Article

04.05.2018

Digitalisering zal Smart City inclusief maken

Door de grootschalige digitalisering van de steden van morgen ontstaat er stilaan een nieuw ecosysteem dat is gebaseerd op participatie. Digitale technologie biedt vandaag al tal van kansen om deel te nemen aan het stadsleven. In de toekomst zal deze rol van inclusiefactor nog versterken: de Smart City zal niemand in de kou laten staan.

Door de communicatiecapaciteit en -mogelijkheden tussen personen fors te verhogen, stuwt de digitale technologie de samenwerkingseconomie vooruit en stimuleert ze de vorming van een nieuw maatschappelijk model, dat minder op consumeren en meer op delen is gericht. De vrees dat de stad van morgen door de sterkere aanwezigheid van technologie zijn menselijk karakter zou verliezen, is onterecht. Het tegendeel is zelfs waar.

Onder meer op het gebied van onderwijs, burgerinitiatief, bijstand aan kansengroepen of ouderenzorg biedt de digitale technologie uitzicht op nieuwe oplossingen. Apps en platformen zijn uitgegroeid tot een ideaal middel om maatschappelijke innovatie en deelinitiatieven te stimuleren. Via doorgedreven digitalisering verbindt het Smart City-concept zo alle inwoners met elkaar. Om correct te werken en al haar beloften waar te maken, moet de Smart City bovendien nieuwe, meer inclusieve modellen omarmen. Nu al biedt de digitale technologie ontelbare kansen om de stad meer solidair te maken.

Deeleconomie

De waarde van de samenwerkingseconomie zou tegen 2025 570 miljardeuro bedragen.

De voorbije jaren is de ontwikkeling van de samenwerkingseconomie in een stroomversnelling geraakt. Vandaag heeft ze een plaats in alle bevolkingsgroepen. De digitale platformen hebben voor de ideale infrastructuur gezorgd om haar te laten uitgroeien tot een volwaardig economisch model. Door zich te positioneren als een parallelle economie en een alternatief voor de crisis, spreekt ze bovendien meer en meer mensen aan. Werk zoeken, diensten aanbieden, iets verkopen, ... het kan allemaal in enkele kliks. Economische disruptie door verbinding te maken met internet: nooit was het zo eenvoudig.

Als we de cijfers van het auditbureau PWC mogen geloven, is het zelfs booming business. De transacties van de samenwerkingseconomie zijn vandaag goed voor een totaalbedrag van 28 miljard euro, en volgens de laatste ramingen kan dat cijfer tussen dit en 2025 vertwintigvoudigen tot 570 miljard euro. Dit soort hallucinante cijfers zegt duidelijk iets over de groei van het verschijnsel. Start-ups hebben goed begrepen welke voordelen ze uit de 'nieuwe markt' kunnen halen en lanceren allerlei projecten, waardoor ze het samenwerkingsmodel nog verder aanmoedigen. Het sociale netwerk Smiile van de Franse verzekeraar MAIF bijvoorbeeld biedt zijn leden een hele reeks diensten aan: van carsharing tot groepsaankopen tot het delen van voorwerpen en competenties, allemaal uitgekiend op basis van nabijheid en ruil. Smiile heeft vandaag 340.000 leden en hoopt over enkele maanden aan een miljoen te geraken.

Pril begin
"Wij willen het puur virtuele aspect van sociale netwerken overstijgen en wijkbewoners de kans geven elkaar te ontmoeten en sociale banden te creëren."
David Rouxel, Oprichter van Smiile

Het baanbrekende sociale netwerk beperkt zich niet tot het bevorderen van contact tussen particulieren. Het is ook een integratieplatform voor start-ups en bedrijven uit de deeleconomie – Smiile sloot inmiddels partnerships met bijna 7.000 producenten en handelaars voor zijn aanbiedingen voor groepsaankopen, maar ook met ondernemingen als Koolicar om zijn leden een hoogwaardige service aan te bieden op het vlak van deelmobiliteit. Nog interessanter is dat de oprichter van Smiile, David Rouxel, ondertussen ook Smiile City aan het ontwikkelen is. Hij doet dat volgens hetzelfde model, maar dan gefocust op gemeenten, intercommunales en spelers uit de woningsector. Bedoeling is de dialoog tussen wijkbewoners te bevorderen en de communicatie rond specifieke problemen, zoals lokale mobiliteit, te vergemakkelijken door de informatie tijdig naar het bevoegde niveau te kanaliseren. Smiile City werd al uitgetest in verschillende ecowijken en wil een onmisbaar instrument worden voor Smart Cities.

In de steden van morgen zullen ook apps een belangrijke plaats krijgen. Enerzijds omdat ze nog makkelijker te gebruiken zullen zijn en ze nog meer mensen zullen bereiken dankzij hyperdigitalisering. Anderzijds vooral omdat ze een antwoord bieden op de ongerustheid over massale vernietiging van arbeidsplaatsen en de angst voor ontbering die leeft bij de laagst opgeleide werknemers.

Uitsluiting bestrijden

 Door digitalisering zal de Smart City kansarme groepen ook beter kunnen identificeren en kwantificeren. Het zal bovendien mogelijk worden om de levensomstandigheden van die groepen sterk te verbeteren dankzij een ecosysteem van toepassingen. Zo zullen mensen die zich in een situatie van uitsluiting bevinden een waaier aan specifieke 2.0-diensten aangeboden krijgen. Concreet voorbeeld: Brits informatica-ingenieur en startend ondernemer Alex Stephany richtte onlangs het platform Beam op, wat staat voor 'Be Amazing'. Doel is daklozen te helpen een nieuw leven te beginnen. Beam is een sociale crowdfundingwebsite die geld inzamelt zodat mensen een opleiding kunnen volgen of opnieuw gaan studeren met als doel weer werk te vinden. Beam werkt volgens hetzelfde systeem als alle andere jobcenters: iedere werkzoekende krijgt een beheerder toegewezen die zijn competenties en beroepswensen in kaart brengt en een opleidingsproject uitwerkt. Daarna wordt een budget vastgelegd waarin alle kosten zitten: huisvesting, voeding, transport. Vervolgens wordt de crowdfundingcampagne opgestart met een passende communicatie die gebruikmaakt van de sociale netwerken en de verzending van specifieke newsletters voor elk project. Er is ook nog een ander nuttig initiatief, dat een idee geeft van hoe de minstbedeelden in de toekomst kunnen worden geholpen via digitale technologie: het project Youth Homeless Databank. Dat werd in Engeland opgestart in 2016 en is bedoeld om nauwkeurige gegevens te verstrekken over jongeren die op straat leven, zodat ze efficiënter hulp krijgen van sociale diensten.

Met een toepassing die de gegevens van plaatselijke organisaties, liefdadigheidsinstellingen en woningaanbieders deelt, raken er meer details bekend over jongeren die in de marge van de maatschappij leven, hun precieze aantal, hun parcours en de plaats waar ze zich ophouden. Door die gegevens door te geven aan hulpverenigingen voor daklozen, speelt de Youth Homeless Databank vandaag een centrale rol in de hulpverlening voor die jongeren, het zoeken van huisvesting en hun re-integratie in de maatschappij. Digitalisering speelt hier een verbindende rol tussen instellingen en verenigingen om efficiënter te kunnen werken op het terrein.

De opmars van de deeleconomie en van solidariteit 2.0 illustreert wellicht gewoon welke sociale omwentelingen en veranderingen in de arbeidswereld er op til zijn, zoals voorspeld door Jeremy Rifkin in zijn boek 'De derde industriële revolutie'. Onze bejaarden zullen beter worden geholpen dankzij allerlei verbonden objecten en apps om in real time hun gezondheid te monitoren. Ook zullen kansengroepen beter worden geïdentificeerd en makkelijker geholpen, en zullen werklozen aan een job raken via samenwerkingsplatformen. Ook Afrikaanse, Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen doen mee met fablabs die streven naar plaatselijke maatschappelijke vernieuwing en die inzetten op 'samen maken' en 'samen beslissen'. Alle stappen vooruit die via digitalisering zijn gezet, vormen de bouwstenen van de Smart City. Als die het gehoopte succes wil bereiken, moet ze zoveel mogelijk burgers in haar project opnemen. De stad van morgen moet collaboratief en inclusief zijn, want anders zal ze misschien nooit uit de grond verrijzen.

Bron : L’Atelier
Article

27.04.2021

Experts van onze bank helpen de energietransitie vooruit via de Solar Impulse Foundation

Twee specialisten van onze bank behoren tot de topexperts van deze internationale stichting, die rendabele oplossingen verzamelt voor een snellere omschakeling naar duurzame energie.

Voor onze bank is duurzaamheid al sinds jaar en dag een belangrijke pijler. Zo zijn we CO2-neutraal sinds 2017, begeleiden we bedrijven in hun energietransitie en steunen we start-ups en organisaties die werken rond hernieuwbare energie. De Solar Impulse Foundation kan dan ook al van bij haar oprichting rekenen op sponsoring van de BNP Paribas Groep.

Ecologie en economie verzoenen

De Solar Impulse Foundation werd opgericht door de Zwitserse psychiater en pionier Bertrand Piccard, die er zijn levensdoel van maakt om de kansen van duurzame ontwikkeling aan te tonen. In 1999 maakte hij als eerste een non-stopballonvaart rond de wereld en in 2016 legde hij dat traject nog eens af met een vliegtuig op zonne-energie. Sindsdien gebruikt Piccard zijn populariteit om ruchtbaarheid te geven aan oplossingen die het milieu op een winstgevende manier kunnen beschermen. Het uiteindelijke doel? Besluitvormers en bedrijven motiveren om ambitieuzere milieudoelstellingen en een beter energiebeleid vast te leggen, om zo CO2-neutraliteit te bereiken.

1.000 duurzame oplossingen

Vier jaar geleden kondigde de Solar Impulse Foundation aan dat ze wereldwijd op zoek ging naar 1.000 duurzame oplossingen om de energietransitie te versnellen. Dat unieke portfolio aan oplossingen zou dan een essentieel onderdeel moeten worden van alle beslissingen, debatten en politieke onderhandelingen over het milieu. Concreet gaat het over oplossingen die bedrijven op de markt gebracht hebben - of zullen brengen - en die economisch rendabel en technologisch haalbaar zijn, maar nog niet de zichtbaarheid genieten die ze verdienen.

Op 13 april 2021 werd de kaap van de 1.000 oplossingen bereikt. Maar omdat innovatie nooit stopt, blijft de Foundation oplossingen toevoegen.

Expertise vanuit onze bank

Om zoveel mogelijk innovatieve oplossingen te verzamelen, krijgt de Foundation hulp van heel wat partners en een uitgebreide pool van meer dan 300 experts uit bedrijven van over heel de wereld. Aangezien gelijk welk bedrijf zijn product op de website van de stichting mag voorleggen, moeten die experten de geregistreerde oplossingen objectief en gedetailleerd beoordelen op 3 vlakken: rendabiliteit, milieu-impact en technische haalbaarheid. Sinds enkele jaren wijden ook medewerkers van BNP Paribas Fortis zich aan die taak.

Een van hen is Quentin Nerincx, Senior Advisor Cleantech bij ons Sustainable Business Competence Centre, dat bedrijven adviseert om duurzamer te ondernemen. “Ik heb niet getwijfeld om mij kandidaat te stellen”, vertelt Quentin enthousiast. “Het is een boeiend project met een mooi en ambitieus doel. Maandelijks stuurt de Foundation mij een dossier om te analyseren. Elke oplossing wordt door twee verschillende experts bestudeerd en als die allebei een positief oordeel vellen, krijgt de oplossing het label van de Solar Impulse Foundation. Dat kwaliteitskenmerk kan helpen om de implementatie van de voorgestelde oplossing – bijvoorbeeld een nieuwe technologie of een product - te versnellen.” 

Ook Gunter Brems, Sustainability Expert Housing & Sourcing Services, leent zijn expertise uit: “Het is een eer om aan dit prestigieuze project mee te mogen werken. Ik heb in 2020 verschillende dossiers beoordeeld en dat was een verrijkende ervaring, niet alleen om kennis te delen maar ook om nieuwe kennis op te doen. Het is fijn om vast te stellen hoe innovatief sommige bedrijven omgaan met een wereld in verandering, net zoals onze bank dat doet, en hoe er samen naar duurzame alternatieven gezocht wordt.”

Onze bedrijfsklanten helpen bij hun energietransitie

“Ook voor mijn job als duurzaamheidsadviseur bij de bank is dit project interessant, want ik blijf op de hoogte van nieuwe oplossingen die wereldwijd ontwikkeld worden. Zo breid ik mijn expertise continu uit en kan ik breed meedenken met bedrijfsklanten die oplossingen zoeken voor hun energietransitie”, voegt Quentin toe.

Eind vorig jaar vernam Quentin dat hij in de top 20 staat van de deskundigen die expertise leveren aan de Solar Impulse Foundation. Gunter schopte het zelfs tot in de top 10. Die rangschikking maken ze hoofdzakelijk op basis van het aantal geanalyseerde oplossingen en de kwaliteit van de verslagen. “Het doet ons veel plezier dat onze inbreng gewaardeerd wordt”, vertellen de twee experts.

Overheden gidsen

De verzameling van meer dan 1.000 goedgekeurde oplossingen is te vinden op de website van de Solar Impulse Foundation. Deze zomer publiceert de Foundation ook een Solutions Guide die overheden, bedrijven en individuen in staat stelt om concrete oplossingen te vinden en te implementeren op grote schaal. Met deze tool kan iedereen in slechts drie klikken oplossingen vinden voor problemen in specifieke geografische, industriële of financiële omgevingen.

De Foundation zal bovendien aan verschillende overheidsinstanties een Cleanprint bezorgen, een soort rapport en plan voor regeringen en bedrijven om aan de hand van de verzamelde oplossingen hun klimaatdoelen te bereiken, in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs. Het rapport zal ook aangeven waar overheidsinstanties hun wettelijke kaders kunnen moderniseren voor de ambitieuze invoering van deze oplossingen. De eerste Cleanprint wordt door Bertrand Piccard gepresenteerd op de COP26 Climate Summit in november 2021 in Glasgow.

Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas: “Er is geen toekomst voor de samenleving zonder een succesvolle energietransitie op lange termijn. Deze transformatie kan alleen collectief worden uitgevoerd en vereist technische en technologische serviceoplossingen. Door de uitdaging aan te gaan om 1.000 oplossingen te selecteren die milieubescherming aanmoedigen en tegelijkertijd winstgevend zijn, helpt de Solar Impulse Foundation ons om dit doel op een zeer praktische manier en in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken.”

“Zien dat er door regeringsleiders en andere besluitvormers daadwerkelijk gevolg gegeven wordt aan de verzamelde oplossingen, dat zal de kroon op ons werk zijn”, besluiten Quentin en Gunter.

Advies nodig om duurzamer te ondernemen met uw bedrijf?
Contacteer onze experts van het Sustainable Business Competence Centre
Article

25.02.2021

Hoe kan de blauwe economie een verschil maken?

Wat als de toekomst van duurzaam ondernemen nu eens op de bodem van de oceaan ligt? De mariene biodiversiteit bevat rijkdommen die een antwoord kunnen bieden op milieu-uitdagingen van veel sectoren. Misschien ook de uwe? Kom het te weten op 11 maart 2021 tijdens een online evenement over de veelbelovende blauwe economie.

Blauw is het nieuwe groen

71% van onze planeet bestaat uit water. Zeeën en oceanen spelen een cruciale rol voor het klimaat. Kustgebieden kunnen tot vijf keer meer CO2 opvangen dan tropische wouden. De blauwe economie wil van al die troeven gebruikmaken om zowel het milieu als ons welzijn te verbeteren.

Lokaal is daarbij het sleutelwoord. En daar zit het verschil met de groene economie die ook inzet op milieu en gezondheid, maar niet altijd op een even duurzame en slimme manier. Biologisch geteelde quinoa uit Ecuador eten, is bijvoorbeeld gezond en ecologisch, maar het transporteren naar hier, is duur en erg vervuilend.

Duurzaamheid uit de zee

Wat heeft de onderwaterwereld te bieden dat herbruikt, gerecycleerd of omgezet kan worden in nieuwe duurzame producten? Heel wat, zo blijkt. Unieke eigenschappen van organismen zoals algen, zeesterren, kwallen of zeekomkommers kunnen getransformeerd worden tot duurzame producten met een grote meerwaarde. Dat proces vraagt om creativiteit en innovatie, maar die is er vandaag wel degelijk.

Ook voor uw sector

De blauwe economie is in volle expansie en zou voor een omwenteling kunnen zorgen in uiteenlopende sectoren zoals gezondheidszorg, de voedingssector, de plastiekindustrie, cosmetica, energie, en zelfs de ruimtevaart. Ze heeft alles in zich om bedrijven te helpen hun traditionele activiteiten om te zetten naar een duurzaam model. En met haar havens bezit België alvast een grote troef en een mooie toegang tot kust- en overzeese gebieden.

Nog een schepje microalgen?

Microalgen bijvoorbeeld, zijn bijzonder veelbelovend. Ze kunnen zichzelf vernieuwen en gedijen zowel in de woestijn als in de oceaan. Ze bevatten heel wat gezonde bestanddelen, zoals eiwitten, waarmee voedingsmiddelen ontwikkeld kunnen worden.

Duurzaam plastiek

Wordt er over de oceanen gesproken, dan is de plastiekproblematiek nooit veraf. De mens produceert steeds meer plastiek naarmate de wereldbevolking toeneemt. Het probleem met het huidige plastiek is dat het amper te recycleren is omdat de verschillende onderdelen moeilijk te scheiden zijn. Door een totaal andere soort plastiek te maken van biomassa wordt van in de ontwerpfase al rekening gehouden met dat recyclage-aspect. In de oceanen is een grote hoeveelheid biomassa aanwezig die nog onbenut blijft. Het gebruik van slimme natuurlijke polymeren bijvoorbeeld kan de plastiekproductie revolutionair veranderen. Die polymeren kunnen zich vernieuwen en aanpassen aan hun omgeving.

Wie gaat dat betalen?

Prachtige ideeën denkt u, maar wie gaat dat betalen? De financiële sector wil alvast een rol opnemen in deze omwenteling en is bereid risico’s te nemen en te investeren in nieuwe technologieën, productiesystemen en R&D.

Tijdens de klimaatweek in New York eind september 2020 werd dat engagement op verschillende manieren geformaliseerd. BNP Paribas tekende de Principles for Responsable Banking (PRB) en sloot zich aan bij de Collective Commitment to Climat Action van de UNEP FI, een partnerschap tussen het United Nations Environment Program en de financiële sector. Wat de maritieme sector in het bijzonder betreft, engageerde de bank zich om samen met klanten te ijveren voor het behoud en de duurzame exploitatie van de oceanen. Lees hier meer details over dat engagement (uitsluitend beschikbaar in het Frans).

Benieuwd of de blauwe economie voor uw sector een verschil zou kunnen maken?
Schijf u hier in voor een gratis online evenement (uitsluitend in het Engels) rond dit thema op 11 maart 2021 georganiseerd door BNP Paribas Fortis Chair Transport, Logistics and Ports.

Verschillende ervaringsdeskundigen delen hun inzichten en ook onze experts van het Sustainable Business Competence Centre komen aan het woord. Zij kunnen u adviseren over innovaties en begeleiden bij uw duurzame transitie. Neem gerust contact op.
Article

10.02.2021

Wat met de mobiliteit na de coronacrisis?

De gezondheids- en economische crisis heeft alle sectoren in al hun aspecten getroffen. Onder meer de mobiliteit, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De mobiliteit evolueert elke dag. En deze evolutie is met de coronacrisis in een hogere versnelling geraakt. Heel wat mensen werden geïsoleerd en telewerken werd de norm in een groot deel van de wereld.

De coronacrisis heeft de bezorgdheden op het vlak van transport veranderd

Vanaf nu verplaatsen we ons niet langer op dezelfde manier. En onze bekommernissen zijn ook niet meer dezelfde. Volgens een rapport van BCG Consulting zijn de fysieke afstand en de netheid van het voertuig het belangrijkst voor respectievelijk 41 en 39% van de respondenten wanneer ze een transportmiddel moeten kiezen. Er is ook het fenomeen van de pre- en postcoronamobiliteit, aangezien de respondenten nu meer dan vóór de crisis geneigd zijn om te voet te gaan of hun eigen fiets, scooter of wagen te gebruiken.

Duurzame en alternatieve mobiliteit in de komende jaren

Het is niet zo dat de mobiliteit gewacht heeft op de coronacrisis om te evolueren. Het aandeel milieuvriendelijke voertuigen zal blijven toenemen, steeds volgens dezelfde verhouding. Tegen 2035 zullen de elektrische auto's meer dan 35% uitmaken van het aandeel nieuwe voertuigen en zal elektriciteit wereldwijd de overheersende aandrijfkracht zijn. Het aandeel zelfrijdende wagens zal ook toenemen, met 10% voertuigen van niveau 4 (die zich bijvoorbeeld zonder bestuurder kunnen verplaatsen) en 65% van niveau 2 of hoger.

Mobiliteit op maat van de werknemers, vanaf nu

De toekomst van de mobiliteit speelt ook vandaag al, met name voor de ondernemingen en de zelfstandigen. De noodzaak aan alternatieve verplaatsingsmiddelen is niet alleen voelbaar bij particulieren maar ook bij werknemers. Er is geen enkel vervoermiddel meer dat bij elke situatie past, maar we hebben wel een waaier aan mogelijkheden, afhankelijk van de behoefte van het moment. Elektrische wagens, hybride wagens, elektrische fietsen, een abonnement voor het openbaar vervoer, autodelen, leasing ...  Deze middelen kunnen verschillende vormen aannemen en bijvoorbeeld worden gecombineerd in een mobiliteitskaart. Voordelig voor de medewerkers en managers van een onderneming, maar ook voor de samenleving zelf dankzij de kostenbesparing, de optimalisatie en het beheer van het wagenpark.

Meer weten over duurzame en alternatieve mobiliteit voor u en uw medewerkers?
Ontdek onze mobiliteitsoplossingen op maat
Article

28.01.2021

Op weg naar alternatieve mobiliteit

In een hedendaags verantwoord vlootbeheer staat duurzaamheid centraal. We helpen u uw ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te bepalen en waar te maken.

Samen verlagen we de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, verbeteren we de mobiliteit van uw werknemers en geven we uw inspanningen een centrale plaats in de toegevoegde waarde van uw bedrijf. Kortom, we zetten in op een alternatief mobiliteitsbeleid.

Energietransitie

We helpen u om over te schakelen op alternatieve mobiliteit en nieuwe technologieën die uw ecologische voetafdruk verlagen. Onze SMaRT-benadering garandeert de beste energiemix in uw wagenpark, afgestemd op uw strategie en bestuurdersprofielen.

Alternatieve mobiliteit vergt nieuwe technologieën die hand in hand moeten gaan met nieuwe infrastructuren. Daarom bieden we niet alleen elektrische auto’s aan, maar ook de bijpassende oplaadoplossing. Via onze geïntegreerde dienstverlening bepalen we hoeveel oplaadpunten u nodig hebt, installeren we ze en beheren we het gebruik op het werk en bij de bestuurders thuis.

Zachte mobiliteit

Mobiliteitsbeheer houdt tegenwoordig meer in dan auto's of bestelwagens. Een 360°-benadering dringt zich op. Samen met u bepalen we uw mobiliteitsstrategie en -behoeften. Een groenere auto is maar een van de mogelijkheden. Met verschillende mobiliteitsbeheeroplossingen zoals de Mobility Card en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals fietsleasing, inspireren we u tot een flexibeler aanbod binnen uw organisatie.

Werknemers staan centraal

Als u de werknemers centraal zet, staat u sterker om bekwame medewerkers te vinden, tevreden te stellen en te behouden. Ga een stap verder dan een alternatieve mobiliteitsoplossing: neem hun veiligheid ter harte en laat hen een actieve rol spelen in het verwezenlijken van uw duurzame doelstellingen. Vertrouw op ons om hun veiligheid te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top