Article

24.08.2018

'Cash for car' even in neutraal?

Na ellenlange discussies is de veelbesproken 'cash for car-regeling', ook wel de ‘mobiliteitsvergoeding’ genoemd, eindelijk in werking getreden. Maar wat houdt die regeling om het aantal wagens te verminderen nu precies in?

Iedereen kent 'cash for car' intussen wel. Het principe? Werknemers met een bedrijfswagen krijgen de mogelijkheid om die wagen in te ruilen tegen een geldbedrag met dezelfde (para)fiscale voordelen die aan de bedrijfswagen zijn gekoppeld. Werknemers die kiezen voor de mobiliteitsvergoeding geven dus niet alleen hun wagen terug, maar ook de bijhorende voordelen zoals de tankkaart, de verzekering enz. Beslissen ze dus om hun wagen definitief af te staan, dan ontvangen ze in ruil een bedrag dat kan oplopen tot zo'n 700 euro netto per maand, afhankelijk van verschillende elementen. Volgens de schattingen van de regering zouden dankzij dit nieuwe systeem 15.000 wagens uit het Belgische wagenpark verdwijnen en zou het dus een oplossing kunnen vormen voor de verkeersproblematiek.

Vrije keuze zowel voor de werkgever als voor de werknemer

De invoering van 'cash for car' gebeurt op initiatief van het bedrijf. Dat kan via een collectieve arbeidsovereenkomst, een individuele arbeidsovereenkomst of een 'policy'. Toch is de regeling er niet voor alle bedrijven. Behoudens uitzondering (met name voor jonge bedrijven), kunnen immers alleen werkgevers die al minstens drie jaar ononderbroken bedrijfswagens aanbieden aan hun werknemers de 'mobilieitsvergoeding' aan hun personeel voorstellen. Ook voor de werknemer moet 'cash for car' een vrije keuze blijven. Bovendien gelden ook voor hem enkele voorwaarden. Zo geldt de regeling alleen voor werknemers die de voorbije drie jaar minstens twaalf maanden over een bedrijfswagen beschikten, waarvan ten minste drie maanden ononderbroken voorafgaand aan de aanvraag voor de vergoeding. Zoals altijd bij dergelijke regelingen, vereist ook hier elke situatie een gedetailleerde analyse. Bijvoorbeeld wanneer de werknemer van werkgever veranderde tijdens de hierboven vermelde periodes ...

Welke cash in de plaats?

De mobiliteitsvergoeding is gelijk aan 20% van 6/7e van de cataloguswaarde van de ingeleverde wagen. Betaalde de werkgever ook de brandstofkosten? Dan wordt het bedrag nog eens met 20% verhoogd. Betaalde de werknemer zelf een deel van de wagen? Dan wordt het bedrag in mindering gebracht van de waarde van zijn bijdrage.

Een voorbeeld zegt veel meer dan een lange uitleg

In ons voorbeeld gaat het om een dieselwagen met een CO2-uitstoot van 115 g/km en een waarde van 25.000 euro. Volgens de formule (25.000 x 20% x 6/7) komen we aan een maandelijkse brutovergoeding van ongeveer 357 euro. Had de werknemer ook een tankkaart? Dan bedraagt het maandelijkse brutobedrag 429 euro.

  • Voor de werkgever bedraagt de kostprijs dus 429 euro. Daaraan moeten we ook nog de solidariteitsbijdrage van 46 euro toevoegen (berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagen). Resultaat: 475 euro per maand.
  • Voor de werknemer moeten we nog bepalen hoeveel hij aan belastingen dient te betalen. Op basis van de cataloguswaarde is dat 857 euro maar er werd een minimumbedrag van 1.310 euro (voor 2018) vastgelegd. Bijgevolg, en rekening houdend met een gemiddeld belastingtarief van 50%, moet de werknemer dus ongeveer 55 euro aan belastingen betalen, af te trekken van het bedrag van de vergoeding.

Als de werknemer zijn wagen dus inlevert, ontvangt hij 374 euro. Met dat geld moet hij zijn woon-werktrajecten bekostigen, want hij kan bijvoorbeeld geen aanspraak maken op een abonnement bij het openbaar vervoer dat wordt betaald door zijn werkgever (tenzij hij natuurlijk al recht had op dat voordeel).

Beperkt succes

Al van bij het begin waren er enkele twijfels over het welslagen van de cash for car-regeling. Een studie van sociaal secretariaat SD Worx toonde bijvoorbeeld aan dat slechts 16% van de pendelaars met een bedrijfswagen interesse had in de mobiliteitsvergoeding. Na enkele maanden wordt die trend ook bevestigd, want volgens de krant L'Echo wil bijna geen enkele Belg zijn wagen inleveren. Om welke redenen dan? In de eerste plaats omdat maar weinig bedrijven het systeem in hun mobiliteitsbeleid hebben opgenomen. De regeling is nog maar recent in werking getreden, maar we kunnen nu al bevestigen dat er geen echte stormloop is. Daarnaast zijn werknemers voor wie de wagen de meest praktische manier is om naar het werk te komen, moeilijk te overtuigen. Zeker als je weet dat een 'privéwagen' nog steeds een stuk minder interessant is ... Bovendien wordt de vergoeding berekend op basis van de cataloguswaarde en niet op basis van de reële mobiliteitsbehoeften van de werknemer, hetgeen ook de interesse in de regeling doet afnemen.  

Het 'mobiliteitsbudget' als meer doeltreffende oplossing?

Los van 'cash for car' lijkt het 'mobiliteitsbudget' (niet te verwarren met de 'mobiliteitsvergoeding' dus!) heel wat meer succes te hebben ... Dat systeem bevindt zich nog in het stadium van het voorontwerp van wet (goedgekeurd door de ministerraad), maar kan wel al worden toegepast door de bedrijven via de invoering van een 'cafetariaplan': een flexibel vergoedingsbeleid waarmee de werknemer zelf een deel van zijn loonpakket kan samenstellen, op basis van zijn persoonlijke behoeften en voorkeuren. Net als in de bedrijfskantine, kan hij met zijn 'mobiliteitsbudget' zelf een menu kiezen: extralegale vakantiedagen, de aankoop van een elektrische fiets of de keuze voor een minder dure bedrijfswagen en de rest van het budget in cash enz.

De twee regelingen – mobiliteitsvergoeding en mobiliteitsbudget – zullen binnenkort naast elkaar bestaan. Het wordt dus kiezen tussen de twee.

Article

10.02.2021

Wat met de mobiliteit na de coronacrisis?

De gezondheids- en economische crisis heeft alle sectoren in al hun aspecten getroffen. Onder meer de mobiliteit, zowel voor particulieren als voor bedrijven.

De mobiliteit evolueert elke dag. En deze evolutie is met de coronacrisis in een hogere versnelling geraakt. Heel wat mensen werden geïsoleerd en telewerken werd de norm in een groot deel van de wereld.

De coronacrisis heeft de bezorgdheden op het vlak van transport veranderd

Vanaf nu verplaatsen we ons niet langer op dezelfde manier. En onze bekommernissen zijn ook niet meer dezelfde. Volgens een rapport van BCG Consulting zijn de fysieke afstand en de netheid van het voertuig het belangrijkst voor respectievelijk 41 en 39% van de respondenten wanneer ze een transportmiddel moeten kiezen. Er is ook het fenomeen van de pre- en postcoronamobiliteit, aangezien de respondenten nu meer dan vóór de crisis geneigd zijn om te voet te gaan of hun eigen fiets, scooter of wagen te gebruiken.

Duurzame en alternatieve mobiliteit in de komende jaren

Het is niet zo dat de mobiliteit gewacht heeft op de coronacrisis om te evolueren. Het aandeel milieuvriendelijke voertuigen zal blijven toenemen, steeds volgens dezelfde verhouding. Tegen 2035 zullen de elektrische auto's meer dan 35% uitmaken van het aandeel nieuwe voertuigen en zal elektriciteit wereldwijd de overheersende aandrijfkracht zijn. Het aandeel zelfrijdende wagens zal ook toenemen, met 10% voertuigen van niveau 4 (die zich bijvoorbeeld zonder bestuurder kunnen verplaatsen) en 65% van niveau 2 of hoger.

Mobiliteit op maat van de werknemers, vanaf nu

De toekomst van de mobiliteit speelt ook vandaag al, met name voor de ondernemingen en de zelfstandigen. De noodzaak aan alternatieve verplaatsingsmiddelen is niet alleen voelbaar bij particulieren maar ook bij werknemers. Er is geen enkel vervoermiddel meer dat bij elke situatie past, maar we hebben wel een waaier aan mogelijkheden, afhankelijk van de behoefte van het moment. Elektrische wagens, hybride wagens, elektrische fietsen, een abonnement voor het openbaar vervoer, autodelen, leasing ...  Deze middelen kunnen verschillende vormen aannemen en bijvoorbeeld worden gecombineerd in een mobiliteitskaart. Voordelig voor de medewerkers en managers van een onderneming, maar ook voor de samenleving zelf dankzij de kostenbesparing, de optimalisatie en het beheer van het wagenpark.

Meer weten over duurzame en alternatieve mobiliteit voor u en uw medewerkers?
Ontdek onze mobiliteitsoplossingen op maat
Article

28.01.2021

Op weg naar alternatieve mobiliteit

In een hedendaags verantwoord vlootbeheer staat duurzaamheid centraal. We helpen u uw ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen te bepalen en waar te maken.

Samen verlagen we de ecologische voetafdruk van uw bedrijf, verbeteren we de mobiliteit van uw werknemers en geven we uw inspanningen een centrale plaats in de toegevoegde waarde van uw bedrijf. Kortom, we zetten in op een alternatief mobiliteitsbeleid.

Energietransitie

We helpen u om over te schakelen op alternatieve mobiliteit en nieuwe technologieën die uw ecologische voetafdruk verlagen. Onze SMaRT-benadering garandeert de beste energiemix in uw wagenpark, afgestemd op uw strategie en bestuurdersprofielen.

Alternatieve mobiliteit vergt nieuwe technologieën die hand in hand moeten gaan met nieuwe infrastructuren. Daarom bieden we niet alleen elektrische auto’s aan, maar ook de bijpassende oplaadoplossing. Via onze geïntegreerde dienstverlening bepalen we hoeveel oplaadpunten u nodig hebt, installeren we ze en beheren we het gebruik op het werk en bij de bestuurders thuis.

Zachte mobiliteit

Mobiliteitsbeheer houdt tegenwoordig meer in dan auto's of bestelwagens. Een 360°-benadering dringt zich op. Samen met u bepalen we uw mobiliteitsstrategie en -behoeften. Een groenere auto is maar een van de mogelijkheden. Met verschillende mobiliteitsbeheeroplossingen zoals de Mobility Card en alternatieve mobiliteitsoplossingen zoals fietsleasing, inspireren we u tot een flexibeler aanbod binnen uw organisatie.

Werknemers staan centraal

Als u de werknemers centraal zet, staat u sterker om bekwame medewerkers te vinden, tevreden te stellen en te behouden. Ga een stap verder dan een alternatieve mobiliteitsoplossing: neem hun veiligheid ter harte en laat hen een actieve rol spelen in het verwezenlijken van uw duurzame doelstellingen. Vertrouw op ons om hun veiligheid te verbeteren en nieuwe technologieën te integreren.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.
Article

27.01.2021

Mobiliteit, meer dan vier wielen

BNP Paribas Fortis biedt volledige mobiliteitsoplossingen aan. Soms is een vloot met alleen maar vierwielers niet genoeg voor uw mobiliteitsbehoeften.

Als betrouwbare partner kunnen wij u helpen bij elke stap – of pedaaltrap – in uw mobiliteitstraject.

Mobiliteitsanalyse en advies

Onze mobiliteitsmanagers kunnen samen met u en uw relatiebeheerder een toekomstgerichte mobiliteitsstrategie opstellen.

Eerst luisteren we naar u: wij willen uw behoeften en bekommernissen op het gebied van mobiliteit begrijpen. Dit is het vertrekpunt om tot de beste mobiliteitsoplossing voor u en uw bedrijf te komen. Wij bouwen daarbij verder op onze expertise, maar houden uiteraard ook rekening met het specifieke wettelijke en fiscale ecosysteem in België.

Nieuwe mobiliteitsoplossingen

Naast full service leasing bieden wij u ons core product aan, waarmee u toegang krijgt tot ons volledige mobiliteitsaanbod, een breed scala aan basisdiensten en diensten met toegevoegde waarde, zoals autodelen, carpoolbeheer, fietsleasing en mobiliteitskaarten. Alle mobiliteitsoplossingen en verwante diensten zoals parkeren, elektrisch opladen, brandstof, tol en carwash liggen binnen handbereik.

Beheer van uw mobiliteitsbudget

Wij helpen u en geven advies over de implementatie van het federale mobiliteitsbudget in uw bedrijf. Als dat te beperkt is voor uw specifieke behoeften en doelstellingen, kunnen we, zoals we al deden voor een aantal klanten, een gepersonaliseerde mobiliteitsbudgetoplossing ontwikkelen om uw mobiliteitskosten te beheren in lijn met het wettelijk kader.

We implementeerden al enkele kostenneutrale oplossingen op maat, waarmee onze klanten leasewagens kunnen combineren met leasefietsen of alternatieve mobiliteitsoplossingen. Het bedrijf haalt zo zijn doelstellingen terwijl het zijn verplichtingen en beloften nakomt.

Die doelstellingen kunnen gaan van een ambitieuze CO2-agenda tot een concurrerend aanbod in de talentenoorlog of een oplossing voor het gebrek aan parkeerplaatsen.

Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.
Article

27.01.2021

Kies voor Car Sharing zonder administratieve rompslomp

Autodelen is een kostenefficiënte oplossing voor uw bedrijf, ook binnen de anderhalvemeter-samenleving. Ons online reserveringssysteem garandeert bovendien een optimale bezettingsgraad.

Ook is het gemakkelijk om de hygiëne te waarborgen doordat de eigen smartphone de sleutel is tot de auto en omdat er richtlijnen zijn voor het desinfecteren van de auto na gebruik. Daarnaast is er door de rittenadministratie per gebruiker, in geval van besmetting of ziekte, exact te achterhalen wie met de auto heeft gereden.

Wat is Car Sharing?

Met Car Sharing geven we het concept carpoolen een nieuwe dimensie. U beheert uw corporate Car Sharing nu via een slim online platform en een innovatieve app. U hoeft niet langer sleutels te overhandigen, want de gebruikers openen, starten en sluiten hun auto’s via de Car Sharing-app. Car Sharing is een mooi voorbeeld van slim delen en van flexibele, duurzame mobiliteit. U als werkgever stelt auto’s ter beschikking en beslist welke werknemers ze mogen gebruiken.

Hoe werkt Car Sharing?

Online reserveren

Met Car Sharing kunt u altijd en overal een auto reserveren. We ontwikkelden een intuïtief online reserveringssysteem en een gratis Car Sharing-app voor Android en iOS. Met uw pc of smartphone reserveert u dus in een handomdraai.

U opent, start en sluit de auto via de app. Sleutels overhandigen is met andere woorden verleden tijd. Geen smartphone? We geven u een chipkaart.

Weg met papierwerk

De app zorgt er ook voor dat alle gegevens zorgvuldig worden bijgehouden. De kilometerstand en het brandstofverbruik worden automatisch geregistreerd na elke rit. En in geval van schade kan de betrokken gebruiker die snel en nauwkeurig melden via de app.

Meer informatie nodig? Praat er zeker over met uw relatiebeheerder of neem contact met ons op via dit formulier.
Operationele Leasing wordt aangeboden door Arval Belgium nv, met tussenkomst van BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE0403.199.702.
Actie enkel geldig van donderdag 21 januari tot en met woensdag 31 maart 2021 en voorbehouden aan de professionele klanten (zelfstandigen, vrije beroepen en kmo’s) van BNP Paribas Fortis en Fintro.
De hier verstrekte informatie geldt niet als aanbod. Een aanbod wordt slechts gedaan na aanvaarding van uw dossier en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van Arval Belgium nv.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top